Ordinacija dentalne medicine

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

mr.sci.dr RENATA POROPAT-PAVIČIĆ doktor dentalne medicine

O nama

Mr.Sci.dr. Renata Poropat-Pavičić, magistra medicinskih znanosti i doktorica dentalne medicine, nakon studija 1992, redovnog staža u Domu zdravlja PGŽ i položenog stručnog ispita 1993. predaje u Srednjoj medicinskoj školi u Rijeci smjer zubni tehničar . Godine 1995. otvora svoju ordinaciju dentalne medicine. Naziv magistre medicinskih znanosti stječe 1996. na temi Oralnog zdravlja.

Redovito stručno usavršavanje i obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, te dolazak specijalista iz pojednih grana dentalne medicine omogućuju da ordinacija pruža usluge kompletnog dentalnog programa na razini međunarodnih standarda.

Ordinacija je opremljena svim potrebnim terapijskim i dijagnostičkim aparatima koji nam omogućuju i olakšavaju brzu i laku dijagnostiku, uz koje se postižu ugodni, brži i kvalitetni terapijski rezultati. Briga za pacijenta iskazana je u našem svakodnevnom radu jer volimo to što radimo i najveći nam je uspijeh zadovoljstvo svih naših pacijenata. Stručnost je prepoznata od velikog broja naših pacijenata i kao takvi smo cijenjeni u svojoj djelatnosti.

Mr.Sci.dr. Renata Poropat Pavičić član je Hrvatske Komore Dentalne Medicine Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, te ugovorni liječnik HZZO-a