Ordinacija dentalne medicine

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

mr.sci.dr RENATA POROPAT-PAVIČIĆ doktor dentalne medicine

kontakt

Ordinacija dentalne medicine
mr.sci.dr Renata Poropat-Pavičić
Fiorello La Guardia 2,
HR-51000 Rijeka.
Telefon:+385.51.215.131
Mobitel:+385.91.502.88.78
E-mail: ordinacija.renataporopatpavicic@gmail.com